Resultaten

De uitkomsten en resultaten van de Motivatie of Drijfveren analyse zijn handzame en begrijpelijke handvatten om in een persoonlijke vorm of in een vorm van maatwerk te leren om beter te coachen en om persoonlijke groei te ontwikkelen: zakelijk maar ook privé!

De analyse zorgt ervoor dat alle betrokkenen (bedrijf en medewerker) via een verbeterd zelfinzicht komen tot een betere rol, invulling van de organisatie en verdere ontwikkeling voor de organisatie en de individuele medewerker.

De Drijfveren analyse vormt het begin van een beter beeld van werkgever en werknemer door toepassing ervan in een selectie-, functionerings- en/of beoordelingsgesprek.

De Drijfveren analyse zal tot een positieve sfeer leiden. Maakt het gemakkelijker zaken te benoemen en te bespreken wat goed loopt en wat verbeterd kan worden. Een dialoog over de effectiviteit van de medewerker, dus geen kritiek naar de medewerker, die zelf centraal staat, maar de Drijfveren analyse als instrument en hulpmiddel.

De waarde van de Drijfveren analyse betreft een periode van drie tot vier maanden. Een manager kan medewerkers aan het begin van het jaar en halverwege een jaar uitnodigen de analyse in te vullen. Manager en medewerker komen zelf tot afspraken over ontwikkeling en groei. Beoordeling wordt dus nooit veroordeling!

De Drijfveren analyse kan worden gebruikt bij alle loopbaan-, functionerings- en beoordelingsgesprekken met medewerkers. Dus bij instroom, bij job rotation of oriëntatie, bij het vastleggen van opleiding behoeften en bij uitstroom. In minder tijd tot meer effectiviteit komen als leidinggevende, wie wil dat nou niet?!

 

Voorbeeld resultaat sociale stijl analyse

Voorbeeld resultaat communicatie stijl analyse

Voorbeeld resultaat motivatie stijl analyse