Drijfveren analyses

Als ondernemer wilt u maximale inzet van uw personeel met zo min mogelijk management inspanning en een zo hoog mogelijk rendement.

Leidinggevenden proberen risico’s inzichtelijk te krijgen, te managen en te beperken. Daarnaast willen ze de effectiviteit van de medewerkers verbeteren.
Dit alles gebeurt vaak naast de eigen werkzaamheden, waardoor er minder tijd is voor de begeleiding en ontwikkeling van medewerkers.
Daarnaast is het ontbreken van de juiste instrumenten ook een reden waardoor mensen vaak ‘onder hun kunnen werken’, hierdoor kan voortijdig verloop
of verzuim ontstaan. Waardoor de resultaten achter blijven.
Niet of onvoldoende begeleid personeel is te duur personeel!

Met de volgende professionele analyses van NSE Dynamicals ontwikkelt u objectief inzicht waardoor u meer rendement uit uw medewerkers haalt. 

 1. Sociale stijl analyse
 2. Communicatie stijl analyse
 3. Motivatie stijl analyse

Na het online laten invullen van de analyses ontvangt u direct antwoord op wat een medewerker drijft, beweegt en motiveert.
Hoe een medewerker communiceert en hoe u kunt helpen bij het verbeteren van die communicatie.

Hoe gaat het in zijn werk?
 • U kunt als organisatie of als individuele gebruiker één of meer verschillende analyses, voor gebruik zelf, of op naam per medewerker bestellen.
 • U betaalt vooraf per analyse, per medewerker. Als gebruiker wordt u ingeschreven als Manager, vervolgens kunt u uw medewerkers uitnodigen voor de
  3 afzonderlijke analyses.
 • Per medewerker wordt er een bedrag per losse analyse van € 89,00 exclusief BTW berekend. Voor de drie analyses betaalt u per medewerker
  inclusief feedback € 249,00 exclusief BTW.
 • Na inschrijving krijgen de medewerkers een email met inlog gegevens, waarna kan worden gestart. Medewerkers kunnen online de analyses uitvoeren door in te loggen via deze website.
 • Na invulling van de analyses kan de medewerker altijd zélf over het resultaat beschikken, het resultaat inzien en tevens voor eigen gebruik printen of mailen.
  Ook is telefonisch consult in bepaalde gevallen mogelijk.
 • Elke analyse neemt ongeveer 7 minuten invultijd en hoe spontaner ingevuld, hoe betrouwbaarder de uitkomst is.
 • Als manager logt u in, ziet de voortgang van de analyses en de resultaten. Vervolgens kunt u de resultaten online inzien en bespreken met de medewerker,
  zodat u samen tot bij de medewerker passende verbeteringsvoorstellen komt.
Wilt u als privé persoon zelf over de analyses beschikken?

Om bijvoorbeeld de resultaten van de analyses bij uw CV te voegen en daardoor een completer beeld van uzelf aan toekomstige werkgevers aan te kunnen leveren en zo een aantrekkelijker kandidaat voor een functie te zijn! Dan kunt u als privé persoon de analyses bestellen en afrekenen. U betaalt dan € 89,00 per analyse. NSE Dynamicals schrijft u dan in als individuele gebruiker en nodigt u vervolgens uit voor het invullen en gebruik van de analyses.

Bent u een (externe) HR Manager van een organisatie?

U kunt de effectiviteit van uw begeleiding en het rendement per medewerker nog verder laten toenemen door afname op abonnementsbasis. Belt u Dynamicals voor een afspraak op 035-53 300 28 voor de interessante begeleidingsvormen en het (telefonisch) consult dat we u daarbij bieden.