Toepassing

Analyses: middelen en instrumenten om te komen tot persoonlijke groei

Iedereen, mens of organisatie, is gericht op groei. Maar groei vraagt om visie! Ieder mens wil verder. Groeien en een betere positie verwerven. Een organisatie kan bezig zijn om als een goed ‘rentmeester’ bestaande producten en diensten maximaal te beheren en waar mogelijk verder uit te bouwen. Of, als ‘pionier’ nieuwe producten of diensten succesvol in de markt te zetten.

De afgelopen jaren zijn organisaties door de economische crisis effectiever geworden vanuit een: ‘managing-directieve’ visie. Centrale gedachte hierbij is geweest: maximalisatie van het kosten/opbrengstmodel.

‘Lean management’ is hierbij als instrument gehanteerd als het ging om het herbepalen van: doelen, procedures en communicatie…

LEAN is een verzamelnaam, een gedachteproces, een manier van werken die zich geheel richt op efficiency waarbij de klant centraal staat. Met de toepassing van LEAN wordt een flexibele werkomgeving ontwikkeld, die gericht is op de klant en waarbij iedere verspilling van (nutteloze) activiteiten zoveel mogelijk wordt geëlimineerd.

Dat vraagt daarbij om bepaalde, soms weer andere competenties van dezelfde, soms van andere medewerkers.

Organisaties moeten daarbij niet vergeten om de ontwikkeling van hun medewerkers te koesteren. Education permanente en een transparante communicatie zijn dus vereisten om tot de gewenste doelen te komen. 

Afstemming van de mogelijkheden van alle medewerkers op visie is voor iedere organisatie essentieel om groei te realiseren. Eenvoudig gezegd: ‘alle neuzen dezelfde kant uit’!

Alleen heeft iedere medewerker een persoonlijke groei en mogelijkheden en heeft hij/zij tegelijkertijd behoefte aan ontwikkeling en erkenning!

 

Drijfveren analyse: het hulpmiddel voor persoonlijke groei

De Drijfveren analyse maakt de identiteit, het vermogen om te communiceren en de behoeftes van de huidige medewerkers en toekomstige medewerkers transparant.

Samenvattingen van alle analyses brengen de ontwikkeling van een team in beeld.

Een organisatie in de pioniersfase groeit mogelijk sneller met het type medewerker: futuristen en realisten.

Een organisatie met een ‘rentmeesterrol of -visie’ heeft dan wel weer: perfectionisten en optimisten als relatiebeheerders en ontwikkelaars nodig.

En een organisatie die effectiever en efficiënter wil functioneren heeft realisten nodig, maar dan wel met het juiste empatisch gehalte.

Ieder mens heeft een mix van verschillende sociale stijlen in zich. Onze analyses helpen ieder mens ze te ontdekken en vooral hoe ze optimaal te benutten met als resultaat: een verbeterde communicatie met de juiste instrumenten en patronen bij de juiste persoonlijkheid passend…

Wanneer past een nieuwe medewerker in een team? Bij een technische ‘matching’ van vaardigheden, dat slechts één aspect vormt van de effectieve organisatie? Of krijg je juist snellere groei als een evenwichtig team ontstaat waarbij de sociale stijlen complementair zijn en elkaar aanvullen?

Door zowel bestaande als (toekomstige) nieuwe medewerkers de Drijfveren analyse uit te laten voeren krijgen een leidinggevende en een HR professional inzicht in groeipotentie van de organisatie. En kan dit makkelijker begeleiden.

Is iemand blij en gemotiveerd in zijn werk? Simpel: leuk of niet leuk. Welke motiverende of demotiverende factoren helpen of hinderen het werk? Heeft een medewerker een team nodig of kan er zelfstandig worden gewerkt? Zijn er vooral financiële motieven of behoeftes? Communiceert een medewerker als: ‘evenwichtig volwassene’, belerend of vanuit de z.g.: ‘ouderrol’ met vermanende communicatie of is deze aandacht zoekend?

Vergeet niet een mens is vaak: ‘een vragend wezen’. Iedereen zoekt naar nieuwe zekerheden of andere uitdagingen. Behoeftes en wensen wijzigen ’in de mens’ in de loop van de tijd. De Motivatie of Drijfveren analyse is een instrument waarmee in de loop van een jaar objectieve meting plaats kan vinden.