Motivatie Stijl analyse

De Motivatie Stijl analyse geeft inzicht in de ‘drijfveren’ of de individuele motivatie van medewerkers of bijvoorbeeld u zelf. Hoe en waarmee enthousiasmeert u mensen zodat ze tot een grotere inzet komen. En hoe benut u de uit de analyse ontstane informatie zo dat medewerkers zich tot meer inzet en een hogere prestatie inzetten.
Werk vanaf nu aan het makkelijker verbeteren van de prestaties van uw medewerkers.

 

Voorbeeld Resultaat (Pdf)
Voorbeeld vragen