Neem voorsprong met
Nico Schraag Effectiviteitverbetering

Het gaat om de juiste benadering van hoe doelen te stellen, welke procedures te hanteren om verbeterprocessen te bewaken en hoe communicatie over en weer te versterken.
De wereld (en markt) waarin wij leven is complexer dan ooit.

Besturen en leiding geven is leven met risicoprofielen, erop anticiperen en flexibel zijn.

Vertrouwen opbouwen, empathie ontwikkelen en voortdurend bereid zijn je aan te passen aan de eisen van de markt betekent werken aan je voorsprong en het verbeteren van je concurrentiepositie.

Wie is Nico Schraag?

Nico Schraag is adviseur en trainer. Hij combineert de nieuwste trainingsmethoden en communicatie-inzichten met een aantoonbare brede praktijkervaring.Nico Schraag is enthousiast, gedreven en doelgericht. Hij ondersteunt u zowel in het ‘wat’ als in het ‘hoe’. Dat laatste wordt steeds belangrijker.
Schraag ontwikkelt maatwerk begeleidingstrajecten gericht op u als persoon. Tijdens de trainingen is hij origineel en zet u aan tot denken en handelen. Hij let op hoofdlijnen en komt ook met belangrijke details, bijvoorbeeld als het erom gaat uw ‘persoonlijke performance’ te verbeteren.

Nico Schraag is ook spreker en inleider voor grotere groepen. Hij spreekt over vele management en communicatie vraagstukken vanuit zijn expertise, in 28 jaar praktijk opgebouwd

Hoe schakelt u Nico Schraag
of een van zijn teamleden in?

U legt een eerste contact door het sturen van een e-mail: info@nicoschraag.nl

Wanneer u veel haast heeft, belt u Nico Schraag rechtstreeks: +31 (0) 6 53 202 417

Nico Schraag kijkt graag uit naar een prettige en effectieve manier van samenwerken.

 

Ons adres is:
Smalmaatstraat 3,
7581 GZ LOSSER
Nederland

Telefoonnr.: +31 (0) 6 53 202 417
E-mail: info@nicoschraag.nl